HR Assistant

Job Position: HR Assistant
Location: Tiaong, Quezon Province
Job Description:

• Nakatapos ng 4-year Bachelor’s degree course
• Mahusay sa paggamit ng computer
• Kayang magtrabaho kahit walang patnubay, at kayang makipag-usap sa mga tao

 

APPLY NOW