Massage Therapist

Job Position: Massage Therapist
Location: NCR
Job Description:

• Magmamasahe sa iba’t ibang bahagi ng katawan na naayon sa pangangailangan o hinihingi ng customer
• Bubuo at magrerekomenda ng naayong masahe base sa pangangailangan ng customer
• Sasangguni sa mga health care professionals tulad ng physiotherapists, chiropractors, psychologists at doctor para bumuo ng treatment plan para sa mga customer
• Maghahanda at maghahalo ng oils at iba pang kagamitan para sa pagmamasahe
• Papayuhan at gagabayan ang mga customer sa wastong kilos, postural improvement, at stretching, strengthening, relaxation at rehabilitative exercises
• Gagamit ng complementary aids sa pagmamasahe tulad ng infrared lamps, wet compresses, at whirlpool baths
• Magtatala at mangangalaga ng impormasyon ng bawat customer

Qualifications:

• Nakapagtapos ng highschool o higit pa
• May 1 taong karanasan bilang lisensyadong massage therapist
• Kung fresh graduates o walang karanasan bilang therapist, handang sumailalim sa training program na kinakailangan para sa trabaho
• Willing matalaga sa iba’t ibang bahagi ng Metro Manila

 

APPLY NOW