Project Associate

Job Position: Project Associate
Location: UP Technohub, Quezon City
Job Description:
• Magsagawa ng internet searches at desk reviews
• Magtitipon ng data at tutulong sa pagbibigay ng technical input para sa course design at materials production
• Bubuo ng ideya at content para sa course development
• Gagamit ng innovative learning approaches sa paggawa ng learning materials
• Gagawa ng mga learning materials batay sa uri ng mambabasa
• Magsusulat ng drafts, proposals, concept papers, reports at liham na isusumite sa supervisor, partner at mga kliyente

 

APPLY NOW