Supervisor Welder

Job Position: Supervisor Welder
Location: North Caloocan
Job Description:

• Nakatapos ng Vocational course sa Welding o Fabrication
• May kaalaman sa SMAW, TIG at Fabrication
• Nakapag-hawak na ng grupo ng mga welder
• Mahusay magbasa ng plano
• May kakayahang mamahala ng mga tauhan
• Mahusay humikayat at sumuporta sa mga empleyado
• May kaalaman sa Occupational Safety Standards
• Magbabantay ng araw-araw na trabaho ng mga welder sa site
• May 1 taong experience bilang Welding Supervisor
• Willing magtrabaho sa North Caloocan

 

APPLY NOW