Writer/ Editor/ Researcher

Job Position: Writer/ Editor/ Researcher
Location: UP Technohub, Quezon City
Job Description:

• Magsagawa ng internet searches at desk reviews
• Magtipon ng data at tumulong sa pagbibigay ng technical input para sa course design at materials production
• Bumuo ng ideya at content para sa course development
• Maglahok ng innovative learning approaches sa paggawa ng learning materials
• Gumawa ng mga learning materials na nakabase sa isang partikular na grupo ng mambabasa
• Magsulat ng drafts, proposals, concept papers, reports at liham na isusumite sa supervisor, partner at mga kliyente

Qualifications:
• Nakapagtapos ng kursong BS Mass Communication o kahit na anong kaugnay o kapareha nito
• May 6 na buwan hanggang 1 taong karanasan bilang researcher

 

APPLY NOW