Mabisang paghahanap ng trabaho sa social media

Mabisang paghahanap ng trabaho sa social media

Kung ating susuriin, hindi lahat ng gumagamit ng social media sa paghahanap ng trabaho ay may sapat na kasanayan para masulit ang pag-browse sa social media pages ng mga employers. Narito ang ilang mga paalala para maging higit na kapaki-pakinabang para sa inyo ang teknolohiyang ito.