BLOG

“Hindi na ako tinawagan”: mga karaniwang maling akala ng mga aplikante na maaaring makasagabal sa paghahanap ng trabaho

Nakatutulong ang pagiging focused sa paghahanap ng trabaho, pero minsan nagiging sarado ang isip natin kapag nasobrahan nito. Hindi natin nakikita ang iba’t ibang anggulo ng mga sitwasyon, lalo na pagdating sa pakikipag-transaksyon sa mga recruiter ng isang kumpanya. Kaya’t nagkakaroon tayo ng mga maling pag-aakala tungkol sa mga dahilan ng mga ginagawa nila (at mga hindi nila ginagawa.) Naisipan namin na makabubuti para sa inyo na buwagin ang mga maling akalang ito, dahil maraming pagkakataon ang maaaring masayang kung may masasabi o magagawa kayo na makasisira sa professional image ninyo. Narito ang mga pinaka-karaniwang maling akala ng mga aplikante: 1. Kapag hindi ka na pinabalik, kulang ang qualifications mo. Laging tatandaan na ang recruitment team ng isang kumpanya ay humahawak sa higit sa isa o dalawang vacancies sa anumang oras. Normal sa isang kumpanya ang mawalan ng tauhan, kung kaya’t lagi rin silang naghahanap ng papalit. Hindi ka man natawagan para sa posisyong in-apply-an mo, maaaring kunin ka nila para sa ibang trabaho kung saan mas angkop ang kakayahan at experience mo. Sa madaling salita, hindi ka kinulang sa qualifications; hindi lang tugma ang meron ka sa kailangan nila para sa in-apply-an mo. 2. May favoritism ang mga interviewer. Lahat ng aplikante ay binibigyan ng pantay na pagkakataong kumbinsihin ang recruiter o ang kumpanya na i-hire sila. Ngunit hindi nito ibig sabihin na pantay din ang magiging evaluation sa lahat. Nakabatay pa rin evaluation ng isang aplikante sa kung ano ang ipinakita nila sa pagsusulit at sa interview, at doon magkakatalo ang lahat ng nag-apply. Natural lang na magkaroon ng nangunguna at nahuhuli, dahil ang layunin pa rin...

Paano ipakita na kayo ay genuinely interested sa isang vacant position

Isa sa mga unang tinitiyak ng mga interviewer ay kung tunay ngang interesado ang isang aplikante na makuha ang isang bakanteng posisyon sa kanilang kumpanya. Malaki ang lamang sa iba ng isang aplikante na may tunay na interes sa ina-apply-ang trabaho. Paano n’yo magagamit ang advantage na ito sa inyong paghahanap ng trabaho? Narito ang ilang tips na makatutulong sa inyo.

Perspectives you can change to better understand the value of your workers: from Hobby to Profession

Newly created roles for the workplace increase an organization’s presence, influence, and success. And these roles and their assigned responsibilities all have one thing in common: two or more decades ago, they would have been considered hobbies or casual interests and not legitimate work. And the most unfortunate reality is that there are organizations still stuck in this way of thinking.

Share This